SIP-anslutning

Sip-anslutning

Vi ansluter er växel mot det fasta telenätet.

Med vår tjänst SIP-anslutning ansluter vi moderna sip-förberedda växlar direkt mot fasta nätet. Denna tjänst fungerar på samma sätt som ISDN via (S)IP fast utan gateway då den funktionen redan finns integrerad i nya växlar. SIP-anslutning går att kombinera med både Weblink Unified och ISDN via (S)IP för att enkelt kunna kombinera både gammal och ny utrustning. Weblink SIP-anslutning

Våra tjänster ISDN via (S)IP och SIP-anslutning fungerar med samtliga växelmärken.

Logos

linje

Produktblad (PDF)
SIP-anslutning produktblad